Prezentacija MESSER Banja Luka

Portfolio

Star Import – Novi distributer za Mercedes Benz u BiH
Atlantic Grupa
Coca-Cola kick-off 2013