Star Import – Novi distributer za Mercedes Benz u BiH

Portfolio

Davidoff Shape
Porsche Macan – promocija novog modela, Sarajevo, 08.05.2014.
Coca-Cola kick-off 2013